"Luật sư giỏi là người hiểu biết về pháp luật,


Luật sư vĩ đại biết quan tòa nghĩ gì"

...

"Chúng tôi biết các giải pháp thực tế và hợp lý cho nhu cầu kinh doanh của khách hàng!"

Bất cập của pháp luật Việt Nam về quản trị công ty cổ phần

Quản trị công ty cổ phần là một hệ thống các thiết chế, chính sách, quy định nhằm hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, điều hành và giám sát hoạt động của công ty cổ phần. Quản trị công ty cổ phần theo nghĩa rộng nhất nó bao gồm tất cả các mối quan hệ liên quan không chỉ là nội bộ công ty như các cổ đông, hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát, người quản lý, người lao động, mà bao hàm cả mối quan hệ với các chủ nợ, người cung cấp nguyên, nhiên vật liệu, khách hàng, nhà nước, cộng đồng, xã hội với công ty.

ATD LAWYERS - Công ty Luật chuyên nghiệp

ATD LAWYERS là công ty luật chuyên về tư vấn đầu tư, doanh nghiệp và thương mại có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam, cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp. Chúng tôi sử dụng trình độ chuyên môn, kiến thức và kinh nghiệm để giúp khách hàng đưa ra quyết định và đạt được mục đích.